Jaarverslag 2017

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

De binnenstad van Groningen is aantrekkelijk door een goede mix van winkels, horeca, cultuur, evenementen en wonen. Door samen met ondernemers s te investeren in de aantrekkelijkheid van de binnenstad kunnen Groningen de komende jaren ook aantrekkelijk houden. Voor de versterking van de "Huiskamer van de regio" voeren we het uitvoeringsprogramma van de visie “Bestemming Binnenstad” uit. Zie ook Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken, onderdeel Binnenstad en Deelprogramma  7.3  Auto.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen onze binnenstad goed voorbereiden op de toekomst. Groningen neemt een steeds belangrijke plek in qua voorzieningenniveau in de regio. Daarom hebben we geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de binnenstad om zo de economische potentie van Groningen te vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben het uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad (deels) gerealiseerd. We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van het Groninger Forum, de Nieuwe markt en de Grote Markt. Ook hebben we ingezet op het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en samenwerking tussen bedrijvigheid. We houden de ontwikkeling van de binnenstad in de gaten door de bezoekersstromen te monitoren.

Conclusie

We hebben in 2017 verder gewerkt aan het verbeteren van het verblijfsklimaat van onze binnenstad door de eerste delen van het uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad te realiseren. Met de projecten werkten we aan verbetering van de openbare ruimte, de toegankelijkheid en veiligheid van en in de binnenstad. Zo werd in 2017 de nieuwe centrumhalte West in gebruik genomen, zijn de kruisingen van de oude Eeldersingel opnieuw ingericht, is de A-straat gerenoveerd, zijn de bussen verdwenen uit de Brugstraat en is het duurzame pendelbusje gaan rijden. We hebben gewerkt aan de Diepenring, de 'koppen' van de Folkingestraat, meer groen in de Grote Appelstraat en de herinrichting van het A-kwartier. Ook zijn we begonnen met de planontwikkeling van de Kattenbrug en is de leidraad voor de herinrichting van de openbare ruimte opgesteld. De planvorming van de brug bij het Kattendiep kreeg door de Holland Casinobrand nog een verrassende wending. Rondom de Grote Markt hebben we ook gewerkt om de aantrekkelijkheid te verbeteren. De bouw van de Nieuwe Markt en het Groninger Forum verloopt op schema. Begin 2018 werd het hoogste punt bereikt bij het Forum. Ook werd in 2017 bekend gemaakt dat in het hoekpand "De Nieuwe Merckt" naast horeca en appartementen een foodhal komt. We hebben gezien dat de leegstand in de binnenstad is gedaald en dat een heel aantal nieuwe bedrijven zich hebben gevestigd. De horeca en Retail branche is volop in beweging. We hebben de bezoekersstromen in de binnenstad met WIFI-tellers gemeten om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers en daarmee de dynamiek in horeca en detailhandel (deels) te verklaren.