Jaarverslag 2017

10. Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

10. Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning  Project

Totaal beschikbare budget

Realisatie  voorgaande  jaren

Budget 2017

Realisatie 2017

Resultaat bestemming 2017

Budget voor resterende looptijd

E-HRM

2016-2019

1.870

362

518

423

95

1.085

Zaakgericht Werken

2015-2018

2.382

951

831

801

30

630

Outsourcing ICT

2016-2022

15.000

950

2.757

3.773

-1016

10.277

Achterstallig onderhoud Martiniplaza

2016-2019

12.000

6.658

2.500

2.500

0

2.842

Programma Basis en Kern registratie

2014-2017

1.000

782

218

147

71

71

HR21

2016-2017

300

60

125

107

18

133

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

4.000

798

798

594

204

2.608

Implementatie Omgevingswet

2016-2019

1.650

239

511

490

21

921

Plankosten verkenning Westelijke ringweg 

2016-2018

400

123

100

100

0

177

Buurtinitiatief Coenderspark

2016-2017

300

0

300

200

100

100

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2018

500

100

400

54

346

346

Sportplek Diamant-park

2016-2017

95

0

95

95

0

0

Noordelijk Belastingkantoor

2016-2019

4.175

82

3.773

4.005

-232

88

Bijstand op Maat

2017-2019

875

0

370

338

32

537

Vorming Vastgoedbedrijf

2014-2017

150

112

38

 38

0

0

Planvorming uitvoeringsprogramma Bestemming  Binnenstad

2016-2018

1400

156

1.000

1.131

-131

113

Budget Knoop Groningen

2016-2017

14.900

5.500

0

 

0

9.400

Plankosten meerjarige projecten

2015-2017

900

84

777

704

73

112

Wijken voor Jeugd, Reflectieve Praktijk

2017

90

0

90

0

90

90

Plankosten kunstewerf ebbinge kwartier

2016-2019

250

0

250

75

175

175