Jaarverslag 2017

6. Totaal overzicht Extra beleid (peildatum 30 juni 2017)

6. Totaal overzicht Extra beleid (peildatum 30 juni 2017)

Deelpr.

Extra beleid voor  2005

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

08.2

Overig

6.751

0

6.751

0

0

 

Totaal beleid voor 2005 en overig

6.751

0

6.751

0

0

 

Deelpr.

Extra beleid 2008

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.2

Computers voor de minima

1.000

0

1.000

0

0

 

Totaal 2008

1.000

0

1.000

0

0

 

Deelpr.

Extra beleid 2010

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

07.3

Budget verkeersmaatregelen-reconstructies

0

93

93

0

0

07.4

Eemskanaal/Europapark/Westpoort

0

291

291

0

0

08.1

Woningbouwproductie

0

395

395

0

0

 

Totaal 2010

0

779

779

0

0

 

Deelpr.

Extra beleid 2012

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

02.3

Cofinanciering kennisprojecten

500

0

500

0

0

 

Totaal 2012

500

0

500

0

0

 

Deelpr.

Extra beleid 2013

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

07.*

Bereikbaarheid

0

1.000

1.000

0

0

 

Totaal 2013

0

1.000

1.000

0

0

 

Deelpr.

Extra beleid 2014

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

07.4

Extra kosten parkeerautomaten Card-only

0

72

72

0

0

 

Totaal 2014

0

72

72

0

0

 

Deelpr.

Extrabeleid 2015

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

0

70

0

70

0

03.1

Intensiveren leren

0

1.000

813

187

0

04.1

Versterking voorkant zorg

0

500

500

0

0

04.1

Preventieve jeugdproblematiek

0

500

500

0

0

05.1

Thema Bewegen

0

300

125

175

0

05.1

Stad in beweging

300

0

300

0

0

06.1

Groninger museum/voorziening onderhoud

0

100

100

0

0

07.*

Thema Verplaatsen

0

2.000

754

1.246

0

08.*

Thema Wonen

0

2.000

1.791

209

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energie neutraal 2025

0

1.000

1.000

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

0

300

300

0

0

08.7

Stoppen ISV gelden

0

170

0

170

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

0

53

197

0

 

Totaal 2015

550

7.940

6.236

2.254

0

 

Deelpr.

Extrabeleid 2016

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.1

Actualisatie tekort WIMP

0

1.325

1.049

276

0

02.*

Nieuw economisch programma

0

2.000

1.441

559

0

02.*

Nieuw economisch programma

1.900

0

1.900

0

0

02.4

Grexen

0

400

400

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

0

131

8

123

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

0

44

9

35

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

0

300

0

300

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

0

6

94

0

07.3

Interne plankosten ZRW

550

0

80

470

0

08.1

Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum

600

0

359

0

241

09.1

Gladheid gele stenen

170

0

93

47

30

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

0

60

60

0

0

12.1

Extra trainees

500

0

196

304

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

0

800

720

80

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

0

0

0

1.000

14.1

Frictiekosten

4.700

0

4.700

0

0

 

Totaal 2016

9.520

5.060

11.021

2.288

1.271

 

Deelpr.

Extrabeleid 2017

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.1

Activering

4.600

 

4.600

0

0

01.1

Transitievergoeding bij ontslag SW-medewerkers.

400

 

192

208

0

01.1

Bijdrage in uitvoeringstekort oud iederz

 

400

400

0

0

01.2

Bijzondere Bijstand

1.400

 

1.400

0

0

01.2

Bijdrage netwerkregie Gemeensch Backoffice

70

 

70

0

0

01.2

Schuldhulpverlening

 

250

250

0

0

02.4

Grondexploitatie: driehoek Peizerweg

350

 

350

0

0

04.1

VSD, programmakosten

600

 

600

0

0

04.1

VSD, daling macrobudget

250

 

250

0

0

04.1

Niet realiseren verlaging uitgaven MKBA

2.000

 

2.000

0

0

04.2

Verhogen egalisatiereserve VSD

1.350

 

1.350

0

0

04.2

Verbeterplan Veilig thuis Groningen

 

178

178

0

0

04.2

Campusdiep

120

 

120

0

0

04.2

Aanpak kindermishandeling

300

 

188

112

0

04.2

Tekort sociaal domein

2.359

 

2.359

0

0

04.2

Aanvullen egalisatiereserve VSD

2.000

 

2.000

0

0

05.1

Verhogen Energiebelasting

 

70

70

0

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

915

 

915

0

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

 

31

19

0

06.1

Thema Verrijken

 

750

572

178

0

06.2

Bevrijdingsfestival

 

50

50

0

0

07.2

Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/Gerrit Krolbrug

1.350

 

1.350

0

0

07.3

Interne plankosten ZRW

200

 

200

0

0

07.6

Toevoeging Stedelijk Investeringsfonds

1.526

 

1.526

0

0

07.6

Aanpak Diepenring

 

1.000

1.000

0

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

 

354

0

354

0

08.4

Geothermie

 

150

150

0

0

08.7

Grondexploitatie: plankosten Ciboga

1.000

 

1.000

0

0

09.1

Gladheid gele stenen

170

 

0

0

170

10.1

Tekort stadstoezicht

 

620

620

0

0

10.1

Financiering teamleider OOV

 

100

100

0

0

10.1

Financiering extra capaciteit zware criminaliteit

 

180

180

0

0

10.4

Regionalisering brandweer

219

 

219

0

0

10.4

Veiligheidsregio

482

 

482

0

0

11.1

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde

 

80

80

0

0

11.1

Taakstelling Noordelijk Belastingkantoor

750

 

750

0

0

11.1

Gemeentelijk aandeel frictiekosten NBK

2.655

 

469

0

2.186

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

 

38

20

0

12.1

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad

180

 

74

106

0

12.1

Weglekeffect bezuinigingen op de organisatie

 

480

480

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel

 

180

180

0

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

2.202

 

2.202

0

0

12.1

Verrekening weerstandsvermogen

93

 

93

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

 

1.000

0

0

12.2

Financiering gebiedsgericht werken

1.000

 

1.000

0

0

14.1

Basisadministraties

600

 

324

276

0

14.1

Frictiekosten bezuinigingen

3.416

 

3.416

0

0

14.1

Invoering vennootschapsbelasting overheden

 

275

275

0

0

14.1

Outsourcing ICT

3.978

 

3.978

0

0

14.1

Schuldhulpverlening

 

68

68

0

0

14.1

Financiering teamleider OOV

 

15

15

0

0

14.1

Nieuwjaarsfeest

 

50

50

0

0

 

Totaal 2017

37.643

5.250

39.264

1.273

2.356