Jaarverslag 2017

Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, leerlingenvervoer en toezien op naleving van de leerplicht. We investeren ook in onderwijsinnovatie en stellen middels onderwijsinnovatie-ateliers middelen beschikbaar voor deze innovatie. Samen met het veld, de ouders en betrokkenen zetten we ons in om van Groningen de onderwijsinnovatiestad van Nederland te maken. Dit alles om ieder kind het beste onderwijs te kunnen bieden en om gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen.

 

De gemeente Groningen stelt zich ten doel in het onderwijs iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden en achterstanden te voorkomen. Samen met de schoolbesturen werken we aan onderwijs dat goed op elkaar aansluit, dat aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Om kinderen en jongeren optimaal uit te dagen zich te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Betere kansen creëren we ook door onderwijs te verbinden met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. In Groningen doen we dat vooral op de Vensterscholen. In het kader van afstemming (passend) onderwijs-jeugdhulp is een intensieve samenwerking ontstaan tussen WIJ-Groningen en het onderwijs (scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs). De VO-WIJteams die deel uit maken van WIJ-Groningen bieden (preventieve) ondersteuning in het voortgezet onderwijs.

 

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is waar:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen optimale kansen krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • Alle kinderen en jongeren naar school gaan en hun schooltijd afronden met een diploma.