Jaarverslag 2017

Grondbeleid

In de paragraaf Grondbeleid geven wij onze visie op het grondbeleid en maken we inzichtelijk hoe we het grondbeleid uitvoeren. Daarnaast geven we inzicht in de resultaten en de reserve grondzaken. We bespreken de risico's van het grondbedrijf, de risicobeheersing en de wijze van sturing en verantwoording.