Jaarverslag 2017

1. Jaarrekening op taakveld

Baten en Lasten
(Bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Bestuur

4.765

4.648

3.959

Lasten

4.788

4.655

4.780

Baten

23

7

821

010 Mutaties reserves

-12.926

-40.471

-39.733

Lasten

17.935

29.150

29.150

Baten

30.861

69.621

68.883

02 Burgerzaken

3.813

3.920

3.800

Lasten

8.075

8.511

8.203

Baten

4.263

4.591

4.404

04 Overhead

95.334

92.817

98.665

Lasten

116.596

101.603

108.477

Baten

21.262

8.786

9.812

05 Treasury

-4.092

-5.391

-7.058

Lasten

40.395

38.880

43.983

Baten

44.487

44.271

51.042

061 OZB woningen

2.391

-23.205

-24.204

Lasten

2.644

2.697

2.792

Baten

253

25.902

26.996

062 OZB- niet woningen

-61.765

-34.972

-35.364

Lasten

2.112

2.042

2.000

Baten

63.877

37.014

37.364

063 Parkeerbelasting

-5.996

-6.036

-6.009

Lasten

1.894

1.769

2.103

Baten

7.891

7.806

8.111

064 Belastingen Overig

1.167

-647

-581

Lasten

2.801

1.069

1.305

Baten

1.634

1.716

1.885

07 Algemene uitkering en overige

-437.476

-451.726

-454.166

Baten

437.476

451.726

454.166

08 Overige baten en lasten

-905

465

1.309

Lasten

9.165

11.331

10.051

Baten

10.071

10.865

8.742

11 Crisisbeheersing en Brandweer

15.497

15.523

15.423

Lasten

17.296

16.488

15.926

Baten

1.799

965

503

12 Openbare orde en Veiligheid

3.272

2.787

2.562

Lasten

3.913

3.378

3.026

Baten

641

591

464

21 Verkeer en vervoer

24.312

27.381

29.744

Lasten

27.837

30.717

34.155

Baten

3.526

3.335

4.411

22 Parkeren

2.256

1.859

879

Lasten

11.552

11.872

10.518

Baten

9.296

10.013

9.639

24 Economische Havens en waterweg

723

755

814

Lasten

973

974

1.045

Baten

250

219

231

25 Openbaar vervoer

2.056

2.803

502

Lasten

2.056

2.803

574

Baten

 

 

72

31 Economische ontwikkeling

-378

1.429

5.029

Lasten

6.500

8.377

9.167

Baten

6.877

6.948

4.138

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.884

8.829

-3.839

Lasten

9.065

10.010

9.590

Baten

1.181

1.181

13.428

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.927

2.731

2.139

Lasten

2.742

3.657

2.956

Baten

815

927

817

34 Economische promotie

-7

46

-482

Lasten

1.166

1.264

1.340

Baten

1.173

1.218

1.821

42 Onderwijshuisvesting

9.994

10.316

10.492

Lasten

10.429

10.751

11.168

Baten

435

435

676

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

12.960

13.173

11.527

Lasten

17.801

21.028

19.586

Baten

4.841

7.855

8.059

51 Sportbeleid en activering

1.101

1.214

1.083

Lasten

1.109

1.222

1.112

Baten

8

8

29

52 Sportaccommodaties

11.409

11.791

11.203

Lasten

17.884

18.116

17.048

Baten

6.475

6.325

5.845

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

12.136

15.914

15.770

Lasten

20.425

24.228

25.304

Baten

8.289

8.314

9.535

54 Musea

15.787

15.872

15.762

Lasten

15.787

15.872

15.779

Baten

 

 

17

55 Cultureel erfgoed

435

435

569

Lasten

442

467

577

Baten

7

32

8

56 Media

0

0

-35

Lasten

49

49

11

Baten

49

49

45

57 Openbaar groen en (openlucht)

16.858

18.052

16.319

Lasten

18.504

19.732

18.901

Baten

1.646

1.680

2.582

61 Samenkracht en burgerparticipa

21.646

28.247

25.537

Lasten

23.052

29.410

26.617

Baten

1.406

1.163

1.080

62 Wijkteams

18.725

16.975

18.134

Lasten

24.167

21.964

24.473

Baten

5.442

4.988

6.339

63 Inkomensregelingen

20.659

34.510

35.509

Lasten

181.188

193.692

190.815

Baten

160.529

159.182

155.306

64 Begeleide participatie

21.949

27.045

24.595

Lasten

34.596

33.544

33.538

Baten

12.647

6.499

8.944

65 Arbeidsparticipatie

22.158

22.353

22.027

Lasten

22.238

22.394

22.743

Baten

80

41

716

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.690

6.233

6.122

Lasten

5.726

6.357

6.206

Baten

36

124

84

671 Maatwerkdienstverlening 18+

21.384

25.982

31.977

Lasten

28.340

28.593

35.162

Baten

6.956

2.611

3.185

672 Maatwerkdienstverlening 18-

42.133

42.167

50.764

Lasten

42.133

42.167

50.770

Baten

 

 

6

681 Geëscaleerde zorg 18+

89.770

86.412

86.915

Lasten

90.118

91.392

92.444

Baten

348

4.980

5.528

71 Volksgezondheid

5.739

7.715

7.169

Lasten

37.131

34.415

33.613

Baten

31.392

26.700

26.444

72 Riolering

-839

-837

-2.215

Lasten

15.514

15.471

14.527

Baten

16.354

16.308

16.742

73 Afval

-6.889

-9.396

-9.824

Lasten

28.409

28.418

28.941

Baten

35.299

37.814

38.765

74 Milieubeheer

2.152

2.132

1.927

Lasten

2.308

2.331

2.680

Baten

156

199

753

75 Begraafplaatsen en crematoria

546

574

628

Lasten

1.946

1.949

1.951

Baten

1.400

1.376

1.323

81 Ruimtelijke Ordening

6.762

7.580

7.556

Lasten

11.381

12.170

11.495

Baten

4.619

4.590

3.938

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

2.046

2.046

-7.552

Lasten

4.293

4.293

4.384

Baten

2.246

2.246

11.936

83 Wonen en bouwen

3.887

9.948

11.788

Lasten

11.965

20.639

23.261

Baten

8.079

10.691

11.472

Totaal

47

0

-12.865