Jaarverslag 2017

8. Samenwerkingsverbanden

8. Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen (bedrag x 1.000 euro)

Beschik-baar
in 2017

Ingezet in
 2017 

Beschikbaar voor 2018
via resultaatbestemming 

Akkoord van Groningen

1.197

970

227

Maatschappelijke opvang

19.400

18.690

710

Vrouwenopvang

4.300

4.013

287

Aanpak jeugdwerkeloosheid

68

19

49

Vorming Regionaal werkbedrijf

472

230

242

Sectorplannen SW organisaties

99

36

63

Veiligheidshuis

921

921

0

Beschermd Wonen

57.900

57.900

0

Pronkjewail fonds

25

25

0

Resultaten Ten Boer

 3113

2755 

358

Impuls klantprofielen

89

89

0

Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

100

1

99

Economische zelfstandigheid

40

40

0

Voorbereiding 1000-banenplan

128

91

37

Werk in Zicht algemeen

914

748

166

Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking

83

0

83