Jaarverslag 2017

Voorzieningen

In dit onderdeel verantwoorden wij het verloop van onze voorzieningen in 2017.