Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 5.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Hoofdstuk 5.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Naam reserve

2017

2018

2019

2020

2021

(Bedragen x 1.000 euro)

Toe-

voeging

Ont-

trekking

Toe-voeging

Ont-

trekking

Toe-

voeging

Ont-

trekking

Toe-

voeging

Ont-

trekking

Toe-

voeging

Ont-

trekking

Onderwijshuisvesting

17

 

18

 

18

 

18

 

18

 

WarmteStad

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Kapitaallasten, rentetoevoeging.

 

 

77

 

77

 

77

 

77

 

Grondzaken

 

125

 

125

 

125

 

125

 

125

Grondzaken

 

2.995

 

2.995

 

2.995

 

2.995

 

2.995

Esserberg 2014

 

3

 

11

 

11

 

11

 

11

Nieuwbouw VMBO

 

275

 

238

 

238

 

238

 

238

Gresco aanp 24 geb

 

8

 

29

 

29

 

29

 

29

Kapitaallasten, spp De Kring

 

 

 

13

 

13

 

13

 

13

Totaal

18

3.406

96

3.411

96

3.411

96

3.411

96

3.411