Jaarverslag 2017

Gemeenteraad

 

 

 

Emile

Zirkzee

Koosje van

 Doesen

-Dijkstra

Tom

Rustebiel

Berndt

 Benjamins

Wieke

 Paulusma

Jetze

Luhoff

Carlo

 Schimmel

D66

D66

D66

D66

D66

D66 Fractievoorzitter

D66

 

Fleur Woudstra

 

Arend Jan

 Wonink

Simone

 Brouwer

Diederik

van der Meide

Maarten van der Laan

 

Carina

Bloemhoff

 

Sebastiaan Ruddijs

 

D66

D66

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

Fractievoorzitter

PvdA

 

Jan Pieter

 Loopstra

Daan

 Brandenbarg

Mechteld

 van Duin

Jimmy

Dijk

Rosita van

 Gijlswijk

Bob de

Greef

Wim

Koks

PvdA

SP

SP

SP

Fractievoorzitter

SP

SP

SP

 

Glimina

Chakor

Benni

 Leemhuis

Martijn van

 der Glas

Petra

Brouwer

Jasper

Honkoop

Elisabeth

 Akkerman

 

GroenLinks

GroenLinks

Fractievoorzitter

GroenLinks

Groen Links

VVD Fractievoorzitter

VVD

 

 

 

Max

Blom

Herman

 Pieter

 Ubbens

René

 Bolle

 

Rob

 Lamers

Anna

 Riemersma

Amrut

Sijbolts

VVD

CDA

CDA

 (fractie-voorzitter)

CDA

Stad en ommeland

Stad en ommeland (fractie-voorzitter)

Edward

 Koopmans

 

Inge

 Jongman

-Mollema

Robbert

 Lammers

Arjen

Banach

Gerjan

Kelder

Marjet

 Woldhuis

ChristenUnie

ChristenUnie

 Fractievoorzitter

Student en Stad

Student en Stad

Fractievoorzitter

Partij voor de dieren

Fractievoorzitter

100% Groningen

Fractievoorzitter

 

 

 

 

Peter den

 Oudsten

Toon

 Dashorst

 

 

 

 

 

Burgemeester

Griffier