Jaarverslag 2017

5. Staat P

5. Staat P

Investeringen
grondexploitaties (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
Jaarrekening
31-12-2016

Mutaties ivm
controle
jaarrek 2016

Boekwaarde
Ultimo
31-12-2016

Vermeerderingen
Vermindering
2017

Boekwaarde
Ultimo
31-12-2017

Eemspoort

656

4.681

5.337

-10

5.327

Piccardthof/Terborglaan

-1.738

0

-1.738

2564

826

Reitdiep-Dorkwerd

-78

0

-78

78

0

Zernike

2.654

5.268

7.922

-2334

5.588

Hoogkerk-West

30.231

29.342

59.573

898

60.471

Milieuboulevard II

15.107

1.911

17.018

434

17.452

De Held III

0

0

0

0

0

Ciboga

759

36.619

37.378

-1524

35.854

Europapark

-26.673

26.901

228

-3534

-3.306

Oosterhamrik.Boulevard

-14.532

16.522

1.990

466

2.456

Helpermaar

-167

200

33

-37

-4

Herstructurering Lewenborg

-37

1

-36

36

0

Grote Markt

-13.613

26.355

12.742

1414

14.156

Oosterparkstadion

-2.313

0

-2.313

257

-2.056

Bk Euvelgunne

102

-102

0

0

0

Bk Peizerweg

92

-92

0

0

0

Bk Donderslaan

-25

25

0

0

0

Bk Friesestraatweg

26

-26

0

0

0

Bk Zomerlaan

215

-215

0

0

0

Bk Diamantlaan

55

-55

0

0

0

Bk Vinkhuizen

355

-355

0

0

0

Bk Westerbroek

3.617

-3.617

0

0

0

Bk Driebond

112

-112

0

0

0

Herstructurering Paddepoel ZO

1.279

19

1.298

-1134

164

Damsterdiep

232

0

232

-232

0

Reitdiepzone WRW

0

35

35

69

104

Reitdiep fase 3/4

4.463

2.799

7.262

-4373

2.889

Europapark Euroborg

23.439

200

23.639

508

24.147

Europapark De Linie

8.676

5.480

14.156

304

14.460

Europapark Kantoren

3.238

171

3.409

73

3.482

Europapark Station

-872

19.612

18.740

304

19.044

Europapark Skivijver

-470

1.000

530

11

541

Hoendiep-Noord/Westpoort

197

0

197

-197

0

Kempkensberg/Engelse Kamp

4.183

9.695

13.878

753

14.631

Antillenstraat

-2.036

0

-2.036

-506

-2.542

Driehoek Peizeweg/Zuiderweg

-78

437

359

-359

0

OHZ Watergang

-2

160

158

3

161

OHZ A- en B-locatie

4.273

53

4.326

94

4.420

Brivec Locatie

11

0

11

-11

0

Meeroevers

5.452

-5.452

0

 

0

OHZ C-locatie

111

0

111

9

120

OHZ OH-kade ZZ

2.756

100

2.856

134

2.990

OHZ Stadswerf

2.511

0

2.511

54

2.565

OHZ Paradijsvogelstraat

3.575

0

3.575

68

3.643

OHZ Struisvogelstraat

2.724

0

2.724

58

2.782

OHZ Alva Laval

6.028

0

6.028

1105

7.133

OHZ v. Starkenborgh

2.859

0

2.859

62

2.921

OHZ Bornholmstraat

2.597

407

3.004

65

3.069

OHZ Tijdelijk Beheer

256

0

256

3

259

OHZ Wielewaalplein

-337

100

-237

-5

-242

EK Containerterminal

165

-165

0

0

0

EK Noordzijde fase 1

105

-105

0

0

0

P+R Meerstad

0

0

0

0

0

Grote markt vindicat

10.013

0

10.013

0

10.013

OHZ ontsl UMCG-ORW

-23

23

0

0

0

Vuursteenlocatie

-639

0

-639

643

4

Topsportzorgcentrumlocatie

51

0

51

-189

-138

BK Reitdiephaven-Hogeweg

257

-257

0

0

0

BK nabij Eelkemastraat

646

-646

0

0

0

Uitvaartcentrum/Crematorium AB

-16

0

-16

106

90

 

80.429

176.917

257.346

-3.872

253.474