Jaarverslag 2017

Economie en werkgelegenheid

Met meer dan 139.000 werkende mensen is Groningen het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie als kennisstad te versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke stad met een krachtig toeristisch profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven. We hebben onze werkgelegenheids ambitie plus onze verhoogde ambitie uit de Economische Agenda 2015-2019 eerder gerealiseerd dan op dat moment voorspelt. We verhogen onze ambitie daarom wederom en wel tot 140.000 banen eind 2019.

 

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

 

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

 

Wij willen dat Groningen een stad is:

  • Waar bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen optrekken en bijdragen leveren aan duurzame en innovatieve werkgelegenheid;
  • Met een levendige binnenstad en een grote aantrekkingskracht op ondernemers, bezoekers en toeristen;
  • Waar ondernemers de ruimte krijgen en waar bedrijven zich graag vestigen.

 

Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Economische Agenda 2015-2019 (september 2014), bestaand uit Convenant Ondernemend Groningen, Akkoord van Groningen 3.0 en G-kwadraat 2015-2019
Vaststelling visie werklocaties “Rode Loper” en de “Beleidsnotitie Westpoort” (september 2014)

Strategisch evenementenbeleid (oktober 2014)

CConcept-binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad (juni 2015)

Groningen geeft energie (juli 2015)

Structuurvisie Detailhandel 2011-2020 (januari 2011)

Structuurvisie Kantoren 2010-2020 (november 2010)