Jaarverslag 2017

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. We noemen dit onze werklocaties. We streven naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werkgevers. Daarin bieden we een divers aanbod van nieuwe en bestaande werklocaties voor zoekende bedrijven en het zittende bedrijfsleven.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de positieve ontwikkeling van kaveluitgiftes vasthouden en ongeveer 5 hectare afzetten op Westpoort, Zernike of Eemspoort. Ook wilden we doorgaan met de economische marketing van de stad en actieve acquisitie plegen op onze werklocaties. In relatie tot gebiedsontwikkelingen wilden we ook een beeld schetsen van de kwaliteit van onze werklocaties.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben samengewerkt aan het aan verbeteren werklocaties door middel van cocreatie en cofinanciering. We zijn verder gegaan met vermarkting en acquisitie van onze werklocaties. En hebben een monitor werklocaties ontwikkeld.

Conclusie

2017 was een bijzonder jaar voor de gemeente Groningen als het gaat om de verkoop van kavels.  We hebben 24,5 hectares verkocht aan bedrijven. De economische groei had in het afgelopen jaar al geleid tot een grotere verplaatsingsdynamiek. De (acquisitie)gesprekken die we voerden leidden ook tot daadwerkelijke verkoop.

 

In een groeiende Stad zien we naast een dalende leegstand in de detailhandel, ook dalende leegstand in de kantorenmarkt en de bedrijfsruimtemarkt. We willen dan ook de juiste randvoorwaarden voor bedrijvigheid blijven scheppen om te kunnen (door)groeien. We hebben daarom samengewerkt met bedrijven aan het een aantrekkelijk vestigingsklimaat door te werken aan; een aanpak voor het MartiniTradePark, een visie voor het gebied rondom de Ulgersmaweg en een aanpak voor kantorenpark Kranenburg.

 

Om zicht te houden op de kwaliteit van en tevredenheid over onze werklocaties hebben we een monitor werklocaties ontwikkeld. De monitor is in samenwerking met de bedrijvenvereniging ook doorontwikkeld tot een online monitor; www.groningencitymonitor.nl.