Jaarverslag 2017

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

In 2017 hebben we samen met onze kennisinstellingen en het bedrijfsleven gewerkt aan het versterken van de kenniseconomie door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor economische groei. We hebben samen met de kennisinstellingen gewerkt aan de doorontwikkeling van onze kennisdynamo's zoals de Zernike Campus en de Healthy Ageing Campus. Ook hebben de internationale kennisstad Groningen verder uitgebouwd door het vestigingsklimaat voor internationals te versterken.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kennisdynamo's (de fysieke plekken waar kennisontwikkeling, toepassing en bedrijvigheid samensmelten). En we wilden de internationale kennisstad Groningen verder uitbouwen door een gastvrije stad te zijn voor internationale (kennis)werkers en studenten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben de Zernike en de Healthy Ageing Campus samen met onze partners verder ontwikkeld. Ook hebben we de doorontwikkeling van de LifeCooperative gefaciliteerd. Naast samenwerking op de thema's Energie en Healthy Ageing hebben we gewerkt aan een IT-Hub om het bedrijfsleven en kennisinstellingen nader te laten samen werken op het thema IT. Ter versterking van het welkomstklimaat voor internationals zijn er projecten uit het welkomstbeleid 2.0 uitgevoerd en is het International Welcome Center North (IWCN) gefaciliteerd.  

Conclusie

De ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen
De Zernike Campus Groningen kende in 2017 een positieve doorontwikkeling, zo steeg het aantal banen op de Zernike Campus en hebben zich een heel aantal nieuwe bedrijven zich gemeld voor een vestiging op de Campus. De gemeente Groningen verkocht in 2017 4 kavels aan bedrijven die gericht zijn op samenwerking met de kennisinstellingen. In 2017 opende de Energy Academy Europe haar deuren en opende de incubator Cube050 haar nieuwbouw. Op de Zernike Campus Groningen werken we samen met de kennisinstellingen aan de realisatie van het Masterplan Zernike. Vanuit dit Masterplan hebben we in 2017 gekozen om de Zernikelaan samen aan te pakken. Het definitieve ontwerp voor de Zernikelaan wordt nu klaar gemaakt voor start realisatie in 2018. Op de Zernike Campus Groningen werkt een campus managementorganisatie aan promotie, marketing en de organisatie van evenementen. We hebben afgesproken om vanaf 2018 de Zernike Campus Groningen en de Healthy Ageing campus niet langer als 2 aparte campussen te profileren, maar onder 1 organisatie en noemer onder te brengen; de Campus Groningen.

 

De IT-Hub Zernike
In juni 2017 is de Digital Society Hub (DSH) op de Campus Groningen gevestigd. Dit is de plek waar studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers samen werken aan innovaties in de ICT. Ook is in juni 2017 Het 5G-lab geopend; dit, is een lab waar ondernemers samen met studenten, docenten en onderzoekers testen kunnen uitvoeren met de toepassingen van het snelle datanetwerk van de toekomst: het 5G-netwerk.

 

Welkomstbeleid 2.0 en het IWCN
De Gemeente Groningen is founder van het International Welcome Center North (IWCN), dat met succes meer internationaal talent en internationale bedrijven bediend in Noord-Nederland. In 2017 zijn een aantal nieuwe partners aan het IWCN toegevoegd en is blijvend gewerkt aan goede dienstverlening aan internationale bedrijven, instellingen en kenniswerkers. Huisvesting van buitenlandse studenten wordt aangepakt onder andere met een tijdelijke opvang tijdens de start van het academische jaar en met een nieuwe locatie voor exchange students. Het Engelstalige culturele platform Here and Now is opgestart. Integratie van internationals wordt gestimuleerd met Experience Groningen en City Central. Het welkomstbeleid is in het Europese URBACT benoemt tot een van de 96 Europese Best Practices voor stedelijk beleid.

 

De Healthy Ageing bedrijvencoöperatie
We hebben in 2017 de LifeCooperative (de bedrijvencoöperatie van de Campus) gefaciliteerd.

Samen met ondernemers, stakeholders en kennisinstellingen zijn we in 2017 gestart met het ontwikkelen van een strategisch economische agenda voor Healthy Ageing. Deze agenda richt zich met name op cross-sectorale samenwerkingsmogelijkheden. Deze economische agenda wordt in 2018 uitgewerkt.

 

Het MZK als kennisdynamo
We zijn eind 2017 gestart met gesprekken met het bedrijfsleven en zorginstellingen over mogelijke gebiedsontwikkeling en economische samenwerking rondom het kantorencluster Corpus den Hoorn-Zuid (het gebied rondom het Martini-Ziekenhuis, afgekort MZK). Het doel van deze gesprekken is de mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijfsleven en zorginstellingen in kaart te brengen en uit te bouwen tot (nieuwe) samenwerkingsprojecten. Deze sessies zullen we in 2018 voortzetten.