Jaarverslag 2017

Deelprogramma 2.3: Bedrijvige stad

Inleiding

Met dit deelprogramma zorgen we voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente. We bieden ondernemers maximaal de ruimte om te ondernemen. Met aantrekkelijke en bereikbare werklocaties, klantgerichte dienstverlening en ondersteuning. Voor het ondernemingsklimaat is ook de arbeidsmarkt van betekenis. Ons arbeidsmarktbeleid is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

Beleidsvelden

  • Samenwerken met bedrijvenverenigingen
  • Bedrijvigheid breed stimuleren
  • Aansluiting vraag en aanbod van werk bevorderen
  • Handelsrelaties met buitenland bevorderen
  • Werken aan een goed aanbod werklocaties
  • Ontwikkeling ZZP en start-ups

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen door starters

1.521

> 1.744

1.853

Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein

6.85

> 5

24,5*

% leegstaand kantoorvloeroppervlakte

11,2%

< 2016

9,8%

Rapportcijfer tevredenheid ondernemer

6,7

> 6,5

-

* naast verkoop van 24,5 ha is er ook 22,3 hectare verhuurd voor langere tijd.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 

2014

2015

2016

2017

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

104

106

110

114