Jaarverslag 2017

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

Nr

Deelprogramma

Primitieve
 begroting

Actuele
 begroting

Rekening
 2017

01.1

 Werk en activering 

4.920

6.350

5.775

01.2

 Inkomen en armoedeverlichting 

166.705

173.906

174.959

02.1

 Groningen Kennisstad 

861

1.670

1.304

02.2

 Aantrekkelijke stad 

1.381

1.381

1.222

02.3

 Bedrijvige stad 

650

650

299

02.4

 Overig economie en werkgelegenheid 

4.138

4.068

4.128

03.1

 Onderwijskansen 

5.602

9.413

7.433

03.2

 Voorkomen schooluitval 

1.488

1.488

1.114

04.1

 Sociaal klimaat 

19.825

19.723

19.255

04.2

 Passende ondersteuning en zorg 

165.283

169.852

179.868

05.1

 Sportieve infrastructuur 

979

1.086

738

05.2

 Jeugd in Beweging en Ruim Baan 

1.272

1.297

1.102

06.1

 Culturele infrastructuur 

9.562

9.607

10.090

06.2

 Deelname aan cultuur 

15.134

15.263

15.359

07.1

 Fiets 

0

0

7

07.2

 Openbaar vervoer 

159

159

165

07.3

 Auto 

0

0

72

07.4

 Parkeren 

0

0

47

07.5

 Verkeersveiligheid 

0

0

59

07.6

 Overig verkeer 

2

14

4.292

08.1

 Gezinnen 

291

291

85

08.2

 Jongerenhuisvesting 

0

0

39

08.3

 Wonen en zorg 

31

31

11

08.4

 Kwaliteit woningvoorraad 

0

2.000

1.127

08.5

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

0

0

0

08.6

 Cultuurhistorie en archeologie 

115

135

182

08.7

 Overig wonen 

207

71

210

09.1

 Kwaliteit leefomgeving 

107

596

609

09.2

 Afvalinzameling en -verwerking 

1.126

3.640

3.714

10.1

 Veilige woon- en leefomgeving 

0

340

435

10.2

 Jeugd en veiligheid 

0

49

85

10.3

 Integriteit en veiligheid 

0

0

0

10.4

 Fysieke veiligheid 

15.304

15.304

15.588

11.1

 Publieke dienstverlening 

1.616

2.002

1.791

11.2

 Communicatie met de burger 

0

0

35

12.1

 College en Raad 

636

533

429

12.2

 Gebiedsgericht werken 

300

418

1.859

13.1

 Algemene inkomsten en post onvoorzien

0

81

86

14.1

Overhead en ondersteuning organisatie

3

23

102

 

 Hulpkostenplaatsen

1.259

1.926

1.821

 

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

418.956

443.367

455.496