Jaarverslag 2017

Financiering

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.

 

Onderdelen

  • Algemene ontwikkeling
  • Rente-ontwikkeling 2017
  • Rentelasten externe financiering en renteresultaat
  • Risicobeheer
  • Gemeentefinanciering