Jaarverslag 2017

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

 

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.

Mutaties in Leningenportefeuille (OG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2017

1.147.162

3,05%

Nieuwe leningen

148.087

1,47%

Reguliere aflossingen

72.436

3,30%

Vervroegde aflossingen

0

p.m.

Renteaanpassing (oud percentage)

4.189

5,02%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

4.189

1,19%

Totaal

1.222.814

2,97%