Jaarverslag 2017

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de uitgezette (UG) leningen.

Mutaties in Leningenportefeuille (UG)

Bedrag x 1.000 euro

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2017

354.261

4,04%

Nieuwe leningen

3.907

2,42%

Reguliere aflossingen

13.066

3,83%

Vervroegde aflossingen

 

 

Renteaanpassing (oud percentage)

4.189

5,02%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

4.189

1,19%

Totaal

345.102

3,78%