Jaarverslag 2017

9. Incidentele middelen gemeentefonds

9. Incidentele middelen gemeentefonds

Beschikbare middelen (bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2017 

Ingezet in2017

Beschikbaar voor 2018 via resultaat bestemming 

LHBT-Beleid

30

30

0

WE CAN YOUNG

10

10

0

Verhoogde asielstroom

3.175

1.390

1.785

Armoede bestrijding ouderen

81

0

81

Frictiekosten Energieloket 

25

 25

0

Vergoeding Tweede Kamerverkiezingen

20

20

0

Bommenregeling

178

0

178

Bonus beschut werken

162

0

162