Jaarverslag 2017

Reserves

In dit onderdeel verantwoorden wij het verloop van onze reserves in 2017. Daarnaast geven wij inzicht in de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.