Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 5.1 Verloopoverzicht reserves 2017

Verloopoverzicht reserves

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2017

Resultaat vorig jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2017

Algemene Egalisatiereserve (AE

38.718

31.588

6.795

32.503

44.598

Aandelen Essent NV

1.262

 

 

 

1.262

Afkoopsommen onderhoud graven

0

 

36

36

0

Bijdrage MFA de Wijert

800

 

 

 

800

Bodemsanering

5.346

-164

168

125

5.225

Bouwleges

663

-663

 

 

0

Bovenwijkse infrastructuur gro

10.254

-1.784

236

6.600

2.106

BR Cofin. Investering

0

767

 

680

87

BR Eemskanaalzone

0

6.836

 

 

6.836

BR ESF Subsidie

0

656

 

150

506

BR GrESCo aanp.24 geb.

0

 

141

8

133

BR Kapitaallasten

0

51.408

1.856

 

53.264

BSV Paddepoel

27

 

 

8

19

BWS

157

-157

 

 

0

Egalisatiereserve instellingen

0

 

5.708

5.557

151

Egalisatiereserve VSD

3.162

-2.362

3.350

4.150

0

Erfpacht

0

12.888

 

 

12.888

Esserberg 2014

42

 

165

3

204

Exploitatierisico Forum

2.321

 

 

 

2.321

Extra Beleid

1.686

 

2.387

446

3.627

Flankerend beleid

3.473

378

 

500

3.351

Fonds Economische Ontwikkeling

155

 

 

 

155

Forum garage

4.200

 

700

 

4.900

Frictiekosten bezuinigingen 11

156

-156

 

 

0

Frictiekosten Reorganisatie

9.073

303

941

3.684

6.633

Geluidsreducerend asfalt

400

-25

 

 

375

Gemeentegaranties

150

-150

 

 

0

Gresco

0

341

 

 

341

Grondbank

4.239

 

34

 

4.273

Grondzaken

49.689

6.210

1.459

7.840

49.518

Groninger Monumentenfonds

932

 

 

 

932

Hergebruik grond

0

778

 

 

778

Kosten dualisme

27

-27

 

 

0

Kunst op straat

650

 

 

59

591

Kunstvoorraad CBK

1.647

 

 

 

1.647

Martiniplaza BV

3.916

 

 

 

3.916

Nieuwbouw VMBO

1.717

225

 

275

1.667

Onderwijshuisvesting

2.125

-203

17

217

1.722

Parkeren

1.251

-1.251

1.158

 

1.158

Personeel in balans

147

-147

 

 

0

Recreatiegebied Kardinge

569

 

 

22

547

Regio Specifiek Pakket ZZL

0

9.400

 

 

9.400

Rente egalisatiereserve

1.750

 

 

1.750

0

Stedelijk investeringsfonds

22.601

7.836

3.998

4.145

30.290

Stimuleringsfonds Vhv

14.816

-14.816

 

 

0

Ten Boer

325

79

 

125

279

Verkiezingen

658

-658

 

 

0

Wachtgeld en Mobiliteit

42

-42

 

 

0

WarmteStad

58

 

1

 

59

WGA

1.000

-1.000

 

 

0

Wonen Boven Winkels

1.000

-1.000

 

 

0

Totaal

191.206

105.087

29.150

68.883

256.560