Jaarverslag 2017

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin en we ondersteunen ondernemers. Extra aandacht besteden we aan starters en aan duurzaam ondernemen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal bedrijfsbezoeken

570

> 500

550

Aantal adviesgesprekken met startende ondernemers

80

100

80

Aantal adviesgesprekken horeca

800

700

>700

Aantal begeleide bedrijfsverhuizingen

25

20

> 20

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We ondersteunen en stimuleren werkgevers en ondernemers om te ontwikkelen en te groeien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Bedrijven diensten op maat verleend;
  • (Startende) ondernemers gestimuleerd;
  • Ondersteunen van ZZP-ers en kleine zelfstandigen;
  • Duurzaam ondernemen gestimuleerd.

Conclusie

We hebben enkele projecten opgestart, zoals het intelligente rioolsysteem, samen met ondernemers op de Euvelgunne, er is vanuit de VBZO-academie een bijeenkomst geweest over klantgericht ondernemen. Samen met de provincie onderzoeken we of autonome mobiliteit een economisch perspectief heeft in onze regio. Ook zijn er op verschillende MKB  ondernemersavonden die we organiseren samen met de gemeente Assen, de regio Groningen-Assen, UWV en MKB waar gemiddeld 250 ondernemers op af komen. Samen met inkoop is een leveranciersdatabank opgezet. Een makkelijke manier om meer lokale ondernemers in beeld te brengen. Ook is er een aanbestedingskalender ontwikkeld waar we per categorie het MKB onder de aandacht brengen. Door verbetering van onze informatievoorziening, zowel op de website als telefonisch en per mail, is het aantal daadwerkelijke gesprekken met startende bedrijven gedaald. Ook zien we dat b.v. een kamer van koophandel zijn informatievoorziening verbeterd heeft waardoor startende bedrijven de meeste informatie op deze manier al ophalen.

 

We hebben verschillende prijzen ondersteund waardoor het ondernemerschap gestimuleerd wordt. De Groninger ondernemingsprijs is gewonnen door Innocore en de Jonge ondernemersprijs door Reimer ter Velde. Het meest innovatieve bedrijf Justin van Vliet heeft de Innovatie Award gewonnen. Verder hebben we nog de Anner Award die is gewonnen door Janine Huizeling en de meest sympathiekste Ondernemer is de heer Kuil geworden.

 

Afgelopen jaar hebben Groningse bedrijven goed gescoord in de Deloitte Technology Fast50, de top 100 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Er stonden 8 bedrijven uit Groningen in deze ranking, twee meer dan het jaar ervoor. Ook bij de Gazellen Awards deden bedrijven uit stad en ommeland het goed. Dit zijn bedrijven waar de omzetgroei over de afgelopen 3 jaar meer dan 20% is geweest. Groningen heeft zichzelf samen met Noord-Nederland op de kaart gezet door de Top Dutch campagne, een campagne om bedrijven en ondernemingen naar het Noorden te halen.

 

Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met de Regio Groningen-Assen een onderzoek uit laten voeren door het bedrijf Innovatiespotter naar innovatieve bedrijven in de regio. De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat naast de traditionele indeling van topsectoren veel meer bedrijven actief zijn op het gebied van innovatie. Dit biedt perspectief op ontsluiting en verbinding van andere dan de traditioneel innovatieve bedrijven in innovatieve netwerken ("cross-overs"). Daarnaast zijn verbindingen over gemeentegrenzen heen interessant en uitdagend.

 

Het aantal startende ondernemers is significant toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 1.517 in 2016 en 1.853 in 2017 (Cijfers &S Groningen).