Jaarverslag 2017

Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

Inleiding

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de stad. We willen een aantrekkelijke en gastvrije stad zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We richten ons daarbij op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten en het versterken van de toerisme-sector.

Beleidsvelden

  • Samenwerken met binnenstadondernemers
  • Bevorderen toerisme
  • Binnenstadontwikkeling
  • Winkels buiten de binnenstad
  • Warenmarkten en standplaatsen

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

23,5-24,7

> 2016

>2016

Bezoekerswaardering binnenstad

6.9

>6.9

> 6,9

Aantal toeristische overnachtingen *

482.000

> 2016

-

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak

9.7%

< 2016

5.4%

Bronnen: planbureau voor de leefomgeving, Detailhandelsmonitor, Belastingen en Locatus

*Aantal toeristische overnachtingen 2017 is nog niet bekend, bron: belastingen.