Jaarverslag 2017

Deelprogramma 2.1: Groningen Kennisstad

Inleiding

Door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisintensieve bedrijven zijn er in Groningen veel kansen voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid. Die kansen willen we benutten. Als gemeente bevorderen we de samenwerking tussen de verschillende partijen, waarin we het Middelbaar beroepsonderwijs nadrukkelijk meenemen. We ondersteunen nieuwe initiatieven en communiceren actief en internationaal over de kwaliteiten van Groningen als kennisstad.

Beleidsvelden

  • Samenwerken met kennisinstellingen
  • Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis- en innovatieprojecten
  • Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie
  • (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren
  • Talent en bedrijfsleven koppelen
  • Huisvesten van kenniseconomie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Behaald

 2017

Het aantal werkzame personen in onze

 speerpuntsectoren*

48.882

> dan in 2016

50.913

Aantal bedrijven dat nieuwe producten

 ontwikkelt.

18%

> dan in 2016

-

Aandeel bedrijven dat samenwerkt met

 kennisinstellingen.

20%

> dan in 2016

-

Aantal studenten op HBO- en WO-opleiding

 (waarvan aandeel buitenlands) .

57.731

(12,6%)

> dan in 2016

60.093

(14,4%)