Jaarverslag 2017

2.3.3 Aansluiting vraag en aanbod van werk bevorderen

We streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers kunnen beschikken over de juiste arbeidskrachten en waar zoveel mogelijk mensen meedoen in een betaalde baan. We ondernemen of steunen activiteiten die werkgevers ondersteunen in hun personeelsbeleid. Het beleid om mensen op weg te helpen naar de arbeidsmarkt is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

 

De steeds intensievere samenwerking met het regionale bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten in 2016 om samen te zorgen voor meer werkgelegenheid: meer reguliere banen, maar bijvoorbeeld ook meer leerwerkplekken, stageplaatsen en garantiebanen.

Wat wilden we bereiken in 2017?

Samen met het (regionale) bedrijfsleven willen we projecten en activiteiten organiseren en bevorderen die de werkgelegenheid stimuleren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Projecten voortkomend uit de Economische agenda samen met het bedrijfsleven uitgevoerd;
  • Stimuleren van kennisdeling in het bedrijfsleven op het gebied van HRM;
  • Personeelscarrousels opgezet;
  • Aankomende professionals in contact gebracht met Groningse bedrijven;

Conclusie

We hebben gesprekken voortgezet met studieverenigingen waarbij we de verbinding tussen talent en bedrijfsleven organiseren. Er is weer een metaalcarrousel opgezet in samenwerking met de arbeidsmarkt regio Groningen, diverse metaalbedrijven MSO. Een succesvol traject waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Er zijn afgelopen jaar 10 mensen uitgestroomd met een baan. Onder de noemer Industrieplein Noord (IPN) heeft NPal (noordelijke vereniging van industriële bedrijven) activiteiten uit op het snijvlak van industrie en arbeidsmarkt opgezet. Het is in 2015 opgezet, dit ook met ondersteuning van de gemeente Groningen en ook afgelopen jaar hebben we dit ondersteund om meer MKB-bedrijven lid te laten worden van de community.