Jaarverslag 2017

2.1.1 Samenwerken met kennisinstellingen

We willen dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen optrekken en belangrijke bijdragen leveren aan (nieuwe) innovatieve werkgelegenheid. Daartoe werken we in het ‘Het Akkoord van Groningen’ samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool. Daarbij zetten we Groningen steviger neer als internationale kennisstad en centrum van innovatie. De speerpunten en doelstellingen voor 2015-2019 hebben we vastgelegd in ‘Akkoord 3.0: Groningen, City of Talent 2020’. De partners vertalen de speerpunten van Akkoord 3.0 jaarlijks in concrete projecten in de vorm van een uitvoeringsagenda en begroting.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Behaald

 2017

% HBO+ respondenten dat merk City of Talent

 aan Groningen verbindt

-

15%

19,3%

Aantal bezoekers aan website City of Talent

52.773

120.000

25.942*

Aantal volgers op Facebook, Twitter en LinkedIn

13.402

15.000

16.402

* Aangezien de website www.cityoftalent.nl in herontwikkeling is zijn de campagnes van afgelopen jaar minder gestuurd op het realiseren van websitebezoek. Er is in 2017 voor gekozen om de focus te leggen op het realiseren van relevante content en bereik via (social) media om de merkbekendheid van City of Talent te vergroten.

Wat wilden we bereiken in 2017?

De belangrijkste doelen van het Akkoord van Groningen 3.0 bleven in 2017:

 • De naamsbekendheid van Groningen als City of Talent vergroten;
 • Meer studenten, toponderzoekers en bedrijvigheid aantrekken en behouden;
 • Gezamenlijk grensoverschrijdende kennisprojecten opzetten en faciliteren;
 • Toename van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven;
 • Vergroten van de werkgelegenheid en stimuleren van ondernemerschap.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Uitvoeren van de campagne ‘Groningen, City of Talent’;
 • Strategische speerpunten (Energie, Healthy Ageing, internationalisering, campusontwikkeling, ondernemerschap) verder versterken;
 • Internationale contacten versterken via missies, beurzen en congressen;
 • Uitbouwen welkomstklimaat voor internationals;
 • Campusontwikkelingen stimuleren en landelijk positioneren als volwassen campus.

Conclusie

Op de thema's healthy ageing, energie, internationalisering, ondernemerschap en campusontwikkeling blijft Het Akkoord van Groningen actief sturen en ontwikkelen. Dit resulteert in concrete projecten met soms korte en soms lange ontwikkeltijden:

 • We hebben het programma International Groningen uitgerold. Dit programma heeft als doel om internationals in Groningen vriendelijker te verankeren in de Groningse stad en regio met al haar voorzieningen. De projecten in dit programma betreffen onder andere de websites www.here-and-now.nl ; www.athomeingroningen.nl , www.mylocalfriend.nl en het evenement Experience Groningen. Daarnaast is de ontmoetingsplaats City Central geopend;
 • Voor het programma International Groningen is Europese erkenning gekregen middels het URBACT Good City Practice predicaat;
 • De Campus Groningen is succesvol gepositioneerd als volwassen campus en behoort nu met acht andere campussen tot het rijtje van Nederlandse topcampussen;
 • De partners van het Akkoord van Groningen hebben met verscheidene MBO-instellingen en bedrijfskoepels gesproken over strategische samenwerking. Daarnaast heeft de stuurgroep deelgenomen aan de MBO Innovatie Tour;
 • Talent Web Groningen bleef ook in 2017 een enthousiaste club jonge talenten die vele projecten draait zoals het Rumbling Earth Festival en 'City of Talent presents';
 • De campagne City of talent is uitgevoerd zoals vastgesteld in het jaarplan 2017;
 • Groningen is als City of talent voor het voetlicht gebracht tijdens verschillende bezoeken aan het binnen- en buitenland;
 • Met meer dan 5.000 bezoekers in de afgelopen 2 jaar is het IWCN (international Welcome Centre) een belangrijk onderdeel geworden van de internationale structuur voor het Noorden. Door het steunen van bedrijven, kennisinstellingen en kenniswerkers draagt het IWCN bij aan het versterken van de Noordelijke economie.