Jaarverslag 2017

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups

We stimuleren de economie en bedrijvigheid in de wijken met kansen voor ondernemers om te groeien. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de wijken. We stimuleren start-ups en werken mee aan initiatieven voor het huisvesten van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en startende bedrijfjes in de wijken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal startende ondernemers

1.521

>1.744

1.853

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen dat Groningen een “start-up city” is en blijft. We willen ook in 2017 de ontwikkeling van de community stimuleren. Daar past bij dat het in Groningen gemakkelijk moet zijn om passende huisvesting te vinden als starter en als ZZP-er.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben geluisterd naar ondernemers en hun huisvestingswensen. Waar mogelijk denken we mee en hebben we collectieve huisvestingswensen (bedrijfsverzamelgebouwen), broedplaatsen en incubators gefaciliteerd. Verder hebben we de doorgroei van het platform "Founded in Groningen" mogelijk gemaakt.

Conclusie

Groningen is een start-up-city; met 1.853 start ups (starters) in 2017 is de doelstelling ruimschoots gehaald. Het programma "Founded in Groningen" is officieel gestart vanaf 1 januari en heeft al enkele succesvolle opbrengsten gehad. Naast het hebben van een brand en portal wordt er nu aan verschillende verbeterpunten in het ecosysteem gewerkt. Een voorbeeld van een verbeterpunt is het hebben van kwalitatief betere startup ideeën. Voorbeeldprojecten in 2017 zijn: start-ups meet startups in Bremen, het event Founder Talks en een gezamenlijk bezoek aan Angel Island. Daarnaast subsidieerden we verschillende initiatieven, werkten we actief samen met Startup Delta en zijn we continu in gesprek met spelers in het ecosysteem. We zien in de vastgoedsector steeds meer initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen, broedplaatsen en incubators. Als gemeente hebben we dit mogelijk gemaakt door planologische medewerking en planologische medewerking (voorbeelden hiervan zijn: Cube050, Het Kwadraat en MyOffice Winschoterdiep 50). Ook denken we mee met de initiatiefnemers als zij een broedplaats willen beginnen of verhuizen.