Jaarverslag 2017

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de stad bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca) concepten. Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds meer verder naar ondernemers verschuift. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Begroting

2017

Behaald

 2017

Aantal samenwerkingen en projecten met binnenstadondernemers

2

> 4

>4

Aantal nieuwe winkels of winkelketens naar de stad gehaald

>6

>5

>7

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen in 2017 meer dan 4 projecten organiseren samen met binnenstadondernemers. We willen meer dan 5 nieuwe (winkel)concepten naar de stad halen in 2017.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Gezamenlijke projecten met het bedrijfsleven uitgevoerd en ondersteund;
  • Aanvalsplan detailhandel uitgevoerd (in relatie tot de Retail Agenda Groningen); nieuwe winkels gefaciliteerd en nieuwe (winkel) concepten aangetrokken;
  • Ingespeeld op veranderd winkellandschap.

Conclusie

We kunnen constateren dat het goed gaat met de binnenstad. De leegstandcijfers zijn laag en significant verminderd, bezoekersaantallen hoog en er hebben zich veel nieuwe formules gevestigd in de binnenstad. Bekende namen zoals Travelbags, Swarovski, Stradivarius, Appel en Ei, Vapiano, Cappuvino en Jumbo Foodmarkt zijn daarbij. Samen met het bedrijfsleven hebben we projecten ondersteund en uitgevoerd. Ook is er hard gewerkt aan de Retail-agenda. Deze is gericht om de retail in Groningen sterk, vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. De Retail Agenda Groningen is vanuit het georganiseerde bedrijfsleven geïnitieerd en fungeert als leidraad voor de samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en het Fonds. Samen met de GCC hebben we verschillende thema's uit de Retail-agenda vertaald naar projecten. Straten zijn gestimuleerd om zich meer te profileren en er was speciale aandacht voor het thema gastvrijheid. Winkelend publiek (langer en meer) beleving laten ervaren en vermaak bieden is daarbij belangrijk. De levendige binnenstad is aantrekkelijk voor winkelend publiek en daarmee ook voor ondernemers. Daarmee hebben we ingespeeld op het veranderd winkellandschap.