Jaarverslag 2017

Deelprogramma 1.1: Werk en activering

Inleiding

Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie bereiken we via (betaald) werk. (Betaald) werk draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijk geluk. Als gemeente hebben we beperkt invloed op het aanbod van geschikte banen en de werking van de arbeidsmarkt. In programma 2: Economie en Werkgelegenheid stimuleren we ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. Op deze wijze stimuleren we de werkgelegenheid. We willen dat iedere Stadjer actief is. In loondienst, als (parttime) ondernemer, als vrijwilliger of op een andere manier.

 

In dit deelprogramma Werk en activering richten we ons op mensen die er niet in slagen op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan komen door het functioneren van de arbeidsmarkt zelf (beleidsveld Arbeidsmarktbeleid), maar er kunnen ook persoonlijke oorzaken zijn (beleidsvelden Werk en activering, Maatschappelijke participatie).

Beleidsvelden

  • Regionaal arbeidsmarktbeleid
  • Werk
  • Maatschappelijke participatie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Behaald

 2017

Aantal bijstandsuitkeringen

10.338

10.200

10.178

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2013

2014

2015

2016

2017

Netto participatiegraad (% werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking)

50,7

61,1

61,6

62,5

-

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22-jarigen)

-

-

1,86%

-

-

Lopende re-Integratievoorzieningen (aantal per
10.000 inwoners van 16-64jaar)

-

-

140

-

229*

Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)

-

-

13,43%

-

-

* Eerste halfjaar 2017