Jaarverslag 2017

Deelprogramma 1.2: Inkomen en armoedeverlichting

Inleiding

Voortdurende financiële zorgen vormen een belemmering bij het deelnemen aan de samenleving. Met het deelprogramma Inkomen en armoedeverlichting nemen we deze belemmeringen voor de doelgroepen weg. Dat doen we via het verstrekken van uitkeringen (Participatie-wet, IOAW, IOAZ, Bbz, BUIG) en met (financiële) ondersteuning via ons armoede- en minimabeleid. Aan Stadjers met problematische schulden bieden we schuldhulpverlening. In het contact met de cliënten is vertrouwen het uitgangspunt. Hoewel we vinden dat wet- en regelgeving niet belemmerend mag werken, zien we wel toe op naleving van regels en voorwaarden.

Beleidsvelden

  • Uitkeringen
  • Armoede- en minimabeleid
  • Handhaving
  • Schuldhulpverlening

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

2017

Behaald

 2017

Aantal bijstandsuitkeringen.

10.338

10.200

10.178

% Inwoners dat zegt moeite te hebben met rondkomen.

9%

-

-

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18 jr. en ouder)

-

735

743

748