Jaarverslag 2017

Werk en inkomen

Bijdrage(n) verbonden partijen

Stichting WeerWerk Groningen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

Het doel is het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen die onder de doelgroep van de WWB vielen. Deze zogeheten ‘gesubsidieerde arbeid’ is inmiddels afgebouwd (raadsbesluit 30 november 2011). Op dit moment zijn er nog een aantal seniorenbanen die de komende jaren zullen aflopen. Van nieuwe instroom is geen sprake meer. Verder zijn er nog een tweetal medewerkers in dienst vanuit het 200-banenplan. In een later stadium (na 2019) is besluitvorming nodig hoe verder te gaan met het stichtingsmodel.

 

Thermiek BV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen.

Relevante beleidsinformatie

 

Het doel is re-integratie van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking door een arbeidscontract. De werknemers worden gedetacheerd in de markt- en overheidssector. De doelgroep betreft mensen die voorheen vielen onder de wet sociale werkvoorziening, de wet werk en bijstand en de Participatiewet.