Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 6.1 Verloopoverzicht voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

 

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Saldo 31-12-2017

afkoop OH begraven

1.475

 

132

 

1.343

Afvalstoffenheffing

4.577

 

771

 

3.806

Ambulancedienst

64

 

 

 

64

Expl Euvelgunnerweg

351

 

 

 

351

Fonds sanering Beckerweg

457

 

169

 

287

Groot onderhoud gebouwen

7.586

2.759

949

 

9.396

Groot onderhoud Oosterpoort

299

 

 

93

206

Grote Steden Beleid III

137

 

71

66

0

Legaat Andrea Elkenbracht

216

 

 

 

216

Onderhoud museum

1.618

351

142

 

1.827

Onderhoud Muziekschool

200

48

39

 

209

Onderhoud parkeergarages

484

432

51

 

865

Onderhoud vensterscholen

573

593

122

 

1.043

Onderhoud voormalig onderwijs

220

 

 

220

0

Pensioenen wethouders

5.278

 

135

773

4.370

Reorganisatie

1.382

4.487

832

57

4.981

Riolering groot onderhoud

889

 

863

 

26

Riolering vervangingsinvesteri

1.960

2.253

1.200

 

3.014

Voorziening risico BTW

358

94

334

 

118

Vz reorg casusregie

0

1.340

 

 

1.340

Totaal

28.124

12.358

5.810

1.208

33.464