Jaarverslag 2017

3.2.2 Leerlingenvervoer

We willen in Groningen dat alle kinderen naar school kunnen komen. Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente. We zorgen voor vervoer naar de voor hen toegankelijke school die het meest dichtbij is.

Wat wilden we bereiken in 2017?

Ouders van leerlingen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen worden ondersteund in het vervoer zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben het leerlingenvervoer verzorgd voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen volgens de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Groningen 2014.  

In schooljaar 2016/2017 hebben 562 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. In 2015/2016 waren dit 542 leerlingen. Afgelopen jaar hebben 480 kinderen gebruik gemaakt van aangepast vervoer (taxivervoer), de overige leerlingen gingen met eigen vervoer of (begeleid) openbaar vervoer.  In schooljaar 2015/2016 gingen 454 leerlingen met de taxi naar school.

Conclusie

We zien in 2017 een kleine toename van het aantal leerlingen dat gebruikt heeft gemaakt van het leerlingenvervoer (562 resp. 542). De verhouding tussen het gebruik van taxi en andere vormen van leerlingenvervoer is ongeveer gelijk gebleven (85% respectievelijk 84%).