Jaarverslag 2017

Deelprogramma 3.2: Voorkomen schooluitval

Inleiding

Zonder diploma's is het lastig om je talenten in het leven in te kunnen zetten. Daarom willen we dat jeugdigen hun school afmaken. Indien nodig bieden we jeugdigen ondersteuning om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, bijvoorbeeld via jeugdhulp of door ondersteuning bij het vervoer naar school.

Beleidsvelden

  • VSV en leerplicht
  • Leerlingenvervoer
  • Passend onderwijs

 

 

Onder dit deelprogramma verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2014

2015

2016

2017

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

1,63

2,15

3,47

2,47

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

37,18

35,5

35,35

33,64

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)

2,8%

-

-

2,4%