Jaarverslag 2017

3.1.5 Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen hun talenten ontdekken. We stimuleren en faciliteren hen om die te ontwikkelen. Ieder naar eigen aard en niveau. Op school, bij de sportclub, op de muziekschool of elders.

 

We bevorderen de kennis van de jeugd van de natuur, zodat ze later kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. We hebben samen met scholen een gemeentelijk centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is voor basisschoolkinderen en aanvullend op het reguliere onderwijsaanbod.

 

Wat willen we in Groningen:

  • Dat alle kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen;
  • Activiteiten organiseren die talentontwikkeling stimuleren.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.  Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

 % scholen dat gebruik maakt van natuur- en duurzaamheidseducatie

92%

90%

90%

Tevredenheid scholen NDE (schaal 1-10)

8,7

8,7

8,4

Aantal deelnemers jonge onderzoekers

12.000

12.000

12.000

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden een optimaal klimaat creëren met een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten, waar alle kinderen en jongeren de kans krijgen talenten te ontdekken en in te zetten. Kinderen en jongeren krijgen daarmee de kans zich te ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. We willen blijvend hoge deelname en waardering van scholen aan natuur- en duurzaamheidseducatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Subsidiëren culturele, sportieve en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken en zie ook beleidsveld 4.1.3 Opvoedkracht;
  • Subsidiëren De Jonge Onderzoekers;
  • Bekostigen en uitvoeren Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid en ook beleidsveld 4.1.3 Opvoedkracht.

Conclusie

We bieden jeugdigen al jarenlang mogelijkheden om hun talenten op het terrein van sport, cultuur, natuur en duurzaamheid, techniek en ICT te ontwikkelen door het subsidiëren van uiteenlopende activiteiten op deze terreinen zoals Bslim, het Natuur- en duurzaamheidscentrum, Scouting, Cultuureducatie met kwaliteit, Urban House, Santelli en de Jonge Onderzoekers (techniekeducatie). Jeugdigen die opgroeien in armoede kunnen voor deelname gebruik maken van tegemoetkomingsregelingen en voorzieningen zoals Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.