Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.7: Overig wonen

Inleiding

Binnen het programma Wonen worden vele reguliere taken en activiteiten uitgevoerd, die niet rechtstreeks aan een van de nieuwe beleidsvelden of deelprogramma’s kunnen worden toebedeeld, maar wel een plek in de begroting moeten krijgen. Daarnaast verantwoorden wij de financiële middelen van het duurzaamheidsprogramma, inhoudelijk toegelicht in Paragraaf 2: Duurzaamheid, financieel in dit deelprogramma.