Jaarverslag 2017

8.3.2 Bijzondere woonvormen

We willen bijzondere woonvormen faciliteren. Het faciliteren van bijzondere woonvormen kan op vele manieren: adviseren, grond ter beschikking stellen, laten meeliften op communicatie, enthousiasmeren, draagvlak creëren, risico’s van plantontwikkeling verkleinen. Ook kunnen we locaties in de gemeente en initiatieven van investeerders matchen.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen

3

3

3

Aantal woningen behorende bij de projecten bijzondere woonvormen

-

240

240

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen vrije sector huurwoningen die geschikt zijn voor speciale doelgroepen nog beter in kaart brengen. In 2016 willen we twee initiatieven in een project opnemen. We willen andere initiatieven matchen met een locatie. Ook willen we een appartementen project of patio-achtig woning project in de vrije sectorhuur faciliteren. We hebben de verwachtingen iets naar beneden bijgesteld omdat groepsprojecten een lange opstartfase hebben, er minder initiatieven specifiek van ouderen (bekend) zijn en er weinig geschikte locaties zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben door Adviesbureau Companen een analyse Wonen en Zorg laten maken.

We hebben intensief een initiatief ondersteund in het vinden van een woonlocatie voor dementerenden.

Conclusie

De analyse Wonen en Zorg willen we de komende tijd gebruiken in beleidskeuzes.