Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.1: Gezinnen

Inleiding

Het bieden van voldoende kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor gezinnen (huishouden van één of twee personen met kind(eren) die samen een leefeenheid vormen) is één van de belangrijkste doelen in het woonbeleid. We willen dat het aantal gezinshuishoudens dat in de stad blijft of komt wonen toeneemt. De mogelijkheid tot het binden van gezinnen hangt af van vraag en aanbod. We gaan ervan uit dat we vooral gezinnen die naar de regio Groningen-Assen verhuizen kunnen behouden voor de stad.

 

In dit deelprogramma gaan we in op het bouwen in de bestaande stad en op uitleglocaties. Bij deze locaties gaat het overigens niet alleen over woningbouw voor gezinnen, ook andere doelgroepen kunnen hier worden bediend. We hebben in 2017 ingezet op een versnelling van de woningbouwproductie bij binnenstedelijke locaties, maar ook Meerstad. Mede gelet op de verwachte groei van de woningbehoefte, gaan we ook op zoek naar potentieel nieuwe woningbouwlocaties in binnenstedelijk gebied.

 

Beleidsvelden

  • Bouwen in de uitleg
  • Bouwen in de bestaande stad

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) dat is verhuisd naar de regio Groningen-Assen

531

450

547

Aantal gezinnen (met 1 of meerdere kinderen) binnen de gemeente Groningen

21.184

21.800

21.443

Aantal gezinnen dat verhuist van de regio Groningen-Assen naar de gemeente Groningen

194

180

206

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de uitleg (exclusief jongerenhuisvesting)

80

250

181

Aantal toegevoegde grondgebonden woningen in de bestaande stad (exclusief jongerenhuisvesting)

127

150

327

% gezinshuishouden dat (zeer) tevreden is over de woonomgeving

93%

-

-

Cijfer dat gezinshuishouden geven voor de kwaliteit van hun woning.

7,5

-

-