Jaarverslag 2017

8.4.2 Woonschepen- en havens

We geven ligplaatsen af via een wachtlijst. Bij verkoop van de woonboot mag de verkoper de vergunning overdragen. Voor woonwagenvoorzieningen voeren we geen actief programma. Daarnaast gaan we in 2017 starten met de uitvoering van de nieuwe watervisie (gereed eind 2016).

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de nieuwe wetgeving implementeren voor wonen op het water waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bouwwerken en varende schepen. Naast de bestaande overdraagbare ligplaats- vergunningen willen we voor nieuwe situaties een systeem van niet overdraagbare vergunningen. Tevens wilden we het aantal waterkavels in Meerstad uitbreiden en onderzoeken we de mogelijkheid voor nieuwe vormen van wonen op het water. Door andere plekken te ontwikkelen ontstaat ruimte, bijvoorbeeld binnen de Diepenring. Daarbij respecteren we de verworvenheden van de huidige vergunninghouders.

 

Er was geen sprake van een actief programma op het gebied van woonwagenvoorzieningen. Wel wilden we werken aan de normalisering en legalisering van een tweetal kermisexploitantenterreinen.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Vanaf 1 januari 2017 is er een coördinator wonen op het water;
  • We hebben de visie ‘koersen op water’ vastgesteld;
  • We hebben onderzocht wat de nieuwe wet betekent voor de Groningse situatie;
  • We hebben onderzocht waar er mogelijkheden zijn voor nieuwe ligplaatsen en waterkavels;
  • We zijn gestart met het project Historische haven Hoogkerk;
  • We zijn gestart met de herziening van het bestemmingsplan openbaar vaarwater, de verordening openbaar vaarwater;
  • We zijn gestart met het project ‘welstand op het water’;
  • We zijn gestart met het op orde brengen van alle vergunningen;
  • We zijn gestart met het gericht handhaven op verwaarloosde situaties;
  • We zijn gestart met het project Noorderhaven.

 

Conclusie

We hebben in 2017 nieuw beleid vastgesteld voor wonen op het water en zijn gestart met de uitvoering van het beleid.