Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.5: Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Inleiding

We willen dat er in Groningen voldoende betaalbare woningen zijn. We streven ernaar om mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, zo snel mogelijk aan een sociale huurwoning te helpen. In de stad werken de corporaties gezamenlijk met het woonruimte-verdeelmodel, met als streven om de verdeling van de vrijkomende huurwoningen zo transparant mogelijk en met zo min mogelijk regels te laten verlopen. Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten in de stad.

 

We willen:

  • Een hogere slaagkans van jongeren (< 27 jaar) voor een sociale huurwoning;
  • Een hogere slaagkans voor alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning;
  • Een toename van het totale aantal huurwoningen met een huurprijs beneden de liberaliseringsgrens van ongeveer 710 euro per maand in 2015 (dit zijn sociale huurwoningen; huurwoningen boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector huurwoningen).

Beleidsvelden

  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd*

 2017

Behaald

 2017

Slaagkans jongeren op Woningnet

18%

35%

17,4%

Slaagkans 65+'ers op Woningnet*

20%

70%

39,4%

Slaagkans huishouden > 2 personen op Woningnet

26%

35%

23,0%

Slaagkans gemiddelde op Woningnet

26%

35%

23,1%

Woningvoorraad corporaties

37.995

38.250

38.293

Mutatiegraad woningen (privaat/corporatief)

9,8%

10%

9,1%

*) De beoogde percentage zijn gebaseerd op een verouderde methode om de slaagkans te bepalen. De behaalde slaagkans in 2016 en 2017 zijn wel met elkaar vergelijkbaar.