Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

Inleiding

We willen de groeiende groep jongeren goede huisvesting bieden. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te laten zijn en blijven. In Groningen is geen behoefte aan meer kleine onzelfstandige kamers. Veel jongeren willen graag meer ruimte en kwaliteit. Daar willen we wat aan doen. Tegelijk willen we de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op de bestaande voorraad. Ook stimuleren we dat de kwaliteit van de bestaande verhuurpanden omhoog gaat. We bevorderen het prettig samenleven van studenten en andere Stadjers.

Beleidsvelden

  • Kwaliteit jongerenhuisvesting
  • Kamer-verhuurbeleid
  • Wijs

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal toegevoegde zelfstandige woningen jongerenhuisvesting door nieuwbouw of transformatie

 

700

740

% jongeren dat (zeer) tevreden is over de woonomgeving

 

-

-

% jongeren dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

 

80%

-

% internationale jongeren dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

 

-

-

% Stadjers dat aangeeft dat de omgang tussen student en Stadjer goed is

 

>70%

-

Wachttijd voor onzelfstandige kamer

 

2 weken

-

Wachttijd voor zelfstandige kamer

 

2 maanden

-

Aantal klanten dat (zeer) tevreden is over Wijk Inzet Jongeren & studenten (WIJS)

 

-

-