Jaarverslag 2017

8.1.1 Bouwen in de uitleg

Om voldoende woningen voor gezinnen in en rond de stad aan te kunnen bieden, ontwikkelen we samen met marktpartijen diverse woningbouwprojecten in uitleggebieden. De nadruk bij de stadsuitbreiding ligt op de ontwikkeling van Meerstad. Vanaf 2017 ligt het gebied Meerstad formeel binnen gemeente Groningen en is het geen onderdeel meer van de gemeente Slochteren. Aan de westkant van de stad ontwikkelen we Reitdiep fase 3 en 4.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen in uitleggebieden (exclusief jongerenhuisvesting)

 

200

175

Aantal woningen in de pijplijn voor de uitleg (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

 

359

440

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit van 200 grondgebonden woningen in de uitleggebieden. Dat aantal is met 175 grondgebonden woningen echter niet helemaal gehaald in 2017. Er is weliswaar plancapaciteit toegevoegd, maar de verkopen verlopen sneller dan verwacht. Daarnaast was de verwachting dat in 2017 er in de uitleg 359 grondgebonden woningen zouden worden toegevoegd in Meerstad en Reitdiep. Met 440 woningen in 2017 is het meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016 geworden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben in Reitdiep en in Meerstad meerdere locaties voor woningbouw ontwikkeld en uitgegeven. In Meerstad heeft dit in 2017 geleid tot een uitbreiding van de beschikbare plancapaciteit in Tersluis-West en zijn er veel nieuwe woonproducten op de markt gekomen: vrije kavels, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. In Reitdiep zijn er 24 woningen op vrije kavels gerealiseerd en binnenkort start de verkoop van een aantal projectmatige ontwikkelingen in fase 3 en 4 (vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen). Hiermee realiseren we op korte termijn weer woningen voor gezinnen die in en rond de stad willen wonen. We merken wel dat de vraag erg sterk is toegenomen.

Conclusie

De sterk toegenomen vraag zorgt er voor dat beschikbare plancapaciteit langzaam maar zeker opdroogt. Zeker met het oog op de middellange termijn moeten we de beschikbare plancapaciteit uitbreiden. Hier wordt in Meerstad hard aan gewerkt (de stedenbouwkundige plannen voor de volgende ontwikkelfase worden opgesteld) en ook aan de westkant van de stad worden hiervoor concrete stappen gezet.