Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.4: Kwaliteit woningvoorraad

Inleiding

We willen dat het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen over 5 jaar gemiddeld B of beter is. In 2020 heeft de bestaande particuliere woningvoorraad gemiddeld een energielabel C (vastgestelde energielabels).

Beleidsvelden

  • Energieneutraal wonen
  • Woonschepen- en havens

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Gasverbruik particulieren (woningen) in m3

 

< 85 miljoen

-

Elektriciteitsverbruik particulieren (woningen) in kWh

 

165 miljoen

-

Totaal opgewerkte elektriciteit zonne-energie in kWh

 

8 miljoen

-

% woningen voorlopig energielabel C of beter

 

70%

-

% woningen definitief energielabel C of beter

 

-

-