Jaarverslag 2017

8.3.3 Mantelzorg en meer-generatiewoningen

Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, sluiten veel verzorgingstehuizen hun deuren. Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Zeker waar mensen op hun directe (sociale) omgeving zijn aangewezen, wordt de rol van de mantelzorg belangrijker. We willen eraan bijdragen dat mantelzorgers met speciale woonwensen deze gerealiseerd krijgen.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden beter zicht krijgen op de actuele en toekomstige behoefte aan mantelzorgwoningen en hoe we daar met onze partners het best in kunnen voorzien. We wilden daarbij bekijken hoe ook andere partijen, zoals het MKB, een rol kunnen spelen. Actuele en nieuwe initiatieven proberen we te ondersteunen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Er is aansluiting gezocht met mantelzorgers en organisaties die mantelzorgers vertegenwoordigen. De input willen we gebruiken om de behoefte en mogelijkheden beter in beeld te krijgen.

Conclusie

Het blijkt moeilijk grip te krijgen op behoefte en mogelijkheden. Het gaat met name om maatwerk.