Jaarverslag 2017

8.3.1 Ouderen en zorghuisvesting

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, hebben veel verzorgingstehuizen hun deuren gesloten. Ondertussen willen steeds meer mensen het liefst oud worden in hun eigen woning en woonomgeving. Als gemeente gaan we mee in deze ontwikkeling. We willen dat mensen met een (aanstaande) zorgvraag zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig kunnen blijven wonen: veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde woonomgeving. We blijven met onze partners werken aan goede voorzieningen binnen de muren van zorginstellingen voor mensen die daar recht op hebben.

 

We willen dat:

  • Er voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn; en op de goede plek;
  • Ouderen zich bewust zijn van hun woonsituatie als er zorg nodig is en hun mobiliteit afneem;
  • Ouderen zich voldoende kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • Ouderen die intensieve zorg nodig hebben vlot een plek kunnen vinden in woonvoorzieningen van zorginstellingen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal (media)campagnes gericht op informeren ouderen over hulpmogelijkheden langer thuis wonen

 

3

4

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 zijn we doorgegaan met de campagne Lang zult u wonen om ouderen bewust te maken van hun woonsituatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben aansluiting gezocht met de WIJ-teams en met hun medewerking zijn er 11 WIJK-infomarkten georganiseerd waarmee we in totaal ongeveer 2000 mensen hebben bereikt. Door adviseurs, werkzaam als vrijwilliger in de campagne Lang Zult U Wonen, zijn op verzoek van ouderen huisbezoeken afgelegd. Voor de huurdersvereniging van De Huismeesters is een presentatie gegeven.  
  • In het Huis van Morgen (gehuisvest in BuildingG op Zernike), zijn we onder andere gestart met studenten van de Hanze Hogeschool Groningen in het creëren van een "living lab" om woonmogelijkheden voor ouderen te verbeteren.

Conclusie

Overeenkomstig het plan hebben we stadsbreed aandacht gevraagd en gekregen voor de campagne.