Jaarverslag 2017

Deelprogramma 8.6: Cultuurhistorie en archeologie

Inleiding

Ons doel is het beschermen, in stand houden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. We willen cultuurhistorie zo goed mogelijk opnemen in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen om de cultuurhistorische waarden te behouden. Zo willen we de identiteit en herkenbaarheid van plekken, locaties en gebieden in de gemeente vergroten.

Beleidsvelden

  • Monumenten
  • Archeologie

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal gebouwen Rijksmonumenten

 

637

637

Aantal archeologische Rijksmonumenten

 

32

32

Aantal gemeentelijke monumenten

 

774

774

Aantal gemeentelijke archeologische monumenten

 

22

22

Aantal beschermde stadsgezichten

 

8

8