Jaarverslag 2017

Veiligheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

De Veiligheidsregio Groningen behartigt de volgende belangen: brandweerzorg (inclusief melding en alarmering meldkamer Noord-Nederland), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg. De Veiligheidsregio doet dit voor alle gemeenten in de provincie Groningen.