Jaarverslag 2017

10.3.5 Motorclubs (OMG's)

In Nederland is het aantal Outlaw Motorcyclegangs (OMG’s) de laatste jaren toegenomen. OMG’s zijn motorclubs die zich met enige regelmaat normoverschrijdend en crimineel gedragen. In Groningen kennen we drie OMG's of supportclubs. We willen bereiken dat de OMG’s of de daaraan gelieerde supportclubs geen “vaste voet aan de grond krijgen” in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen starten.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de informatievoorziening van de gemeente ten aanzien van OMG’s en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners, op peil houden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Periodiek hebben we met politie, Openbaar Ministerie (OM), belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) gesproken over de noodzaak en mogelijkheid om maatregelen te treffen ter voorkoming van vestiging van een OMG-clubhuis en/of het indringen van een OMG in de bovenwereld;
  • Wanneer daartoe aanleiding was werden zogenoemde ‘stopgesprekken’ gevoerd met horecaondernemers/pandeigenaren waar OMG-leden waren gesignaleerd. In 2017 hebben we drie stopgesprekken gevoerd met horecaondernemers omdat in hun horecagelegenheid OMG-leden (in colors) waren gesignaleerd; Er was geen aanleiding om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen.

Conclusie

Er hebben zich geen OMG`s met een clubhuis gevestigd in de stad. Evenmin zijn signalen bekend dat OMG`s substantiële invloed hebben in bepaalde horecabedrijven en/of buurtgebouwen.