Jaarverslag 2017

Veiligheid

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
10.1Veilige woon- en leefomgeving5.1004.7084.62186
10.1.1Woninginbraken2.4351.5911.490101
10.1.2Geweld0034-34
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru2.6653.1163.09719
10.2Jeugd en veiligheid240605616-11
10.2.1Alcohol- en drugsgebruik009-9
10.2.2Problematische jeugdgroepen240605607-2
10.3Integriteit en veiligheid9071.073849223
10.3.1Georganiseerde criminaliteit234348-5
10.3.2Mensenhandel8841.000762238
10.3.3(Vergunde) prostitutie02539-14
10.3.4Hennepteelt en drugshandel0505
10.4Fysieke veiligheid17.29616.49116.145346
10.4.1Veiligheidsregio Groningen17.29616.48815.926562
10.4.2Externe veiligheid03218-215
10.4.3Aarbevingen001-1
Baten
10.1Veilige woon- en leefomgeving1.8351.8052.093288
10.1.1Woninginbraken008787
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru1.8351.8052.006201
10.2Jeugd en veiligheid0000
10.2.1Alcohol- en drugsgebruik0000
10.3Integriteit en veiligheid468468232-236
10.3.1Georganiseerde criminaliteit0000
10.3.2Mensenhandel468468232-236
10.4Fysieke veiligheid1.799965692-273
10.4.1Veiligheidsregio Groningen1.799965503-462
10.4.2Externe veiligheid00189189
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves0000
Onttrekking aan reserves0000
Totaal Saldo na bestemming.19.44119.63919.215424

Financiële toelichting

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

86

288

374

Precariobelasting (V 166 duizend euro)
Het voordelig resultaat is ontstaan doordat over de periode 2004 t/m 2014 in totaal 183 duizend euro aan waarborgsommen zijn ontvangen, die niet zijn terug betaald. Oorzaak hiervan is dat er door de “aannemer” geen gereed melding is ingediend. Deze baten zijn in 2017 in de exploitatie verantwoord.

 

Reclame-dragend straatmeubilair (V 172 duizend euro)
Het voordelig resultaat is ontstaan doordat er minder kosten zijn gemaakt voor de overname van abri’s en sanisettes dan verwacht.

 

De overige afwijkingen (V 36 duizend euro)
De overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 36 duizend euro.